Likwidacja szkód

Profesjonalna pomoc, dokładnie gdy tego potrzebujesz

Zgłoszenie szkody

W przypadku zaistnienia szkody zadzwoń po pomoc do naszego Centrum Operacyjnego, gdziekolwiek się znajdujesz.

Numer telefonu podany jest na Twojej polisie.

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia:

 • polisa ubezpieczeniowa,
 • oryginały rachunków, dowodów ich zapłaty,
 • dokumentacja medyczna,
 • wypełniony formularz zgłoszenia szkody.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

 • Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na: pmu.szkody@mondial-assistance.pl
 • Przesłać drogą listowną na adres:

  AWP P&C S.A. Oddział w Polsce
  ul. Konstruktorska 12
  02-673 Warszawa